Dil Kursu

YDS (KPDS, ÜDS)

12 Kasım 2015

Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından alınan karar neticesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk olarak 07.04.2013 tarihinde uygulanmaya başlayan ve yılda iki kez olmak üzere Nisan ve Eylül aylarında gerçekleştirilen bir sınavdır. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), ÜDS ve KPDS adı verilen sınavların birleştirilmesinden oluşmuştur ve bu sınavların devamı niteliğindedir. ÜDS ve KPDS’nin ne olduğunu ise şöyle açıklayabiliriz;

ÜDS;

Açılımı Üniversiteler arası Kurul Yabancı Dil sınavı olan ÜDS, üniversitelerde kariyer yapmak isteyen kişilerin, doçent adayı olabilmek için girmesi gereken bir sınavdır. Ayrıca bazı üniversitelerde yüksek lisans yapabilmek için de şart koşulmuş olan ÜDS’ye tüm akademik personelle birlikte, üniversite son sınıf öğrencileri ve 3. Sınıf öğrencileri de katılabilmektedir. 2 yıl boyunca geçerliliği olan bu sınavdan, geçerli not alınabilmesi için doçent adaylarının 100 üzerinden 65 alması, yüksek lisans ve doktora adaylarının ise 100 üzerinden 50 puan alması gerekmektedir.

KPDS;

Açılımı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan KPDS, ölçme, seçme ve yerleştirme başkanlığı tarafından yani bilinen adıyla ÖSYM tarafından uygulanan bir sınavdır. Bu sınavın yapılmasının genel amacı, yabancı dil bilen kamu personelinin dil seviyesini ölçmek ve bu seviyelere göre belli bir tazminat ödemektir. Bu nedenle yabancı dil bilen kamu personeli başta olmak üzere, bazı üniversitelere giriş için şart olmasından dolayı yüksek lisans ve doktora öğrencileri, doçentler, akademik kariyer yapmak isteyenler, araştırma görevlisi olmak isteyenler, yabancı üniversiteler ile diploma denkliği yapmak isteyen öğrenciler ve üniversitelerin hazırlık programlarına katılmak isteyen öğrenciler, bu sınava katılmaktadır. Bu sınavdaki geçerlilik puanı ise üniversitelerde akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler için 100 üzerinden 65, kamu personelinin tazminat alabilmesi içinse 100 üzerinden 70’dir.

Bu sınavların ayrı  uygulanmasının zorluğu nedeniyle YÖK tarafından 2013 yılında birleştirilmiş ve YDS olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle YDS; kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, üniversiteler ve özel sektörde geçerliliği olan bir sınav haline getirilmiştir. Buna bağlı olarak yukarıda saydığımız ÜDS ve KPDS’ye başvurabilen kişiler, tek bir çatı altında, YDS’de toplanmışlardır.

YDS, toplam olarak 80 sorudan oluşmaktadır ve yanlışların doğruları götürmediği bir sınavdır. Toplam olarak 150 dakika süren bu sınavda her doğru soru ise 1,25 puan değerindedir.

yds-yabancidilsinavi

YDS’nin Kişiye Sağladığı Faydalar;

  • 70 puan ve üzerinde alan devlet memurları, aldıkları puanın seviyesine göre dil tazminatı almaya hak kazanırlar.
  • Üniversitelerde akademik kariyer yapmak yani araştırma görevlisi, yüksek lisans, doktora ve öğretim elemanı olabilmek için gerekli olan bir sınavdır.
  • Lisans mezunu olarak KPSS’ye giren adayların, çok sayıda puan türünün hesaplanabilmesi için YDS’ye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sayede adayların aldığı puanlar, bu sınav ile daha çok artacaktır.
  • Tıp fakültesinde girebilmek ve bir adım önde olabilmek için YDS puanı şarttır.
  • Özel sektörde veya kamu sektöründe nitelikli eleman olarak çalışabilmeniz ve rakiplerinizden her alanda bir adım önde olabilmeniz için gerekli olan bir sınavdır.

YDS’ye çalışmanın yöntemleri;

  • Bu sınav pek çok kişinin hayatında, dönüm noktası olması açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle pek çok uzman tarafından YDS ile ilgili çalışma taktikleri açıklanmaktadır. Bunların en önemlilerinden şu şekilde bahsedilebilir;
  • Soru kalıpları ezberlenmeli ve soruda neyin istendiğinin tam olarak anlaşılması gerekmektedir.
  • Şıkları eleyerek gitmek eski ve kullanışlı bir yöntemdir. Bu nedenle dil bilgisi uyumu, noktalama işaretleri bağlaçlara bakılarak, eleme işlemi gerçekleştirilebilir.
  • Sorularda her zaman ipuçları verilmektedir. Bu ipuçlarına dikkat etmek ve doğru algılamak, doğru cevaba giden en kestirme yoldur.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply