Dil Kursu

İzmir İngilizce Kursu

6 Aralık 2015

Günümüzde İngilizce bilinmesi gereken en önemli dillerden biridir. Bu dili bu kadar önemli kılan özellik, diğer dillerin aksine sadece bir coğrafi bölge ile sınırlı kalmamasıdır. Öğrencisinden iş adamına kadar Dünya üzerindeki birçok kişi yeterli düzeyde İngilizce bilmektedir. Dünyanın hemen hemen her köşesine yayılan bu dil, anadil olarak yalnızca Amerika, İngiltere, İrlanda, Avusturalya, Kanada, Yeni Zelanda ve İskoçya’da konuşulmasına rağmen 53’ü İngiliz milletler topluluğuna üye olan, toplam 73 ülkede ortak dil ve anadil olarak kullanılmaktadır. Bu bilgiler ışığında görüldüğü üzere, İngilizce sosyalleşmeden iş alanlarına kadar bir çok amaç için kullanılması uygun olan dillerden biridir. Ayrıca bu diller arasında, öğrenilmesi diğer dillerine nazaran daha kolaydır. Türkiye’yi ele aldığımızda yabancı dil konusunda ilk akla gelen dil İngilizcedir. Ülke şartlarında öğrenilmesi zorunlu hale gelen bu dilin altyapısı ne yazık ki öğrenim hayatında yeterli düzeyde alınmadığı için İngilizce kurslarına gitmek zorunlu hale gelmiştir. Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olan İzmir, İngilizce kursları açısından zengin ve donanımlı bir yapıya sahiptir. Uzman dil okulları ise, İzmir’in en önde gelen kurslarından biridir. İngilizcenin 5 farklı seviyesini de kapsayan Uzman Dil Okulları’nın temel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz; • Kaliteli…

Continue Reading...

Dil Kursu

Business İngilizce

6 Aralık 2015

Business İngilizcesi, kelime anlamı olarak İş İngilizcesi ya da çalışanlar için İngilizceyi ifade etmektedir. Özellikle 90’lı yıllarda gelişen teknoloji ile ülkelerin, hizmet toplumundan bilgi toplumuna geçmek için yarıştığı bir ortam oluşmuştur. Bilgi toplumunda amaç, bilgi ve bu bilgiyi pazarlamaktır. Bu pazarlama ortamının getirisi olarak ‘küreselleşme’ kavramı ortaya çıkmıştır. Küreselleşme kısaca dünya üzerinde ortak pazar oluşturma gayesidir. Geliştirdikleri mal ve hizmetleri dünya piyasasında marka haline getirme dürtüsü ile hareket eden ülkeler, firmalarını da en iyi noktaya getirmek zorundadırlar. Bu noktada devreye giren etmenlerden biri de Business İngilizcedir. Firmaların en iyi noktaya gelmesi için firmanın üst düzey yöneticilerine, müdürlere, bölüm yöneticilerine ve diğer çalışanlara, İngilizce yeteneklerini geliştirmek ve güncelleştirmek için olanaklar sunulmalıdır. Firma çalışanları küreselleşme ile baş edebilmek ve uluslararası alanlarda yöneticilik yapmak için, en iyi düzeyde olmaları gerekmektedir. Bu noktada Business İngilizce devreye girmektedir. Firma çalışanları tarafından uluslararası düzeyde dil eğitimi alınmadığı sürece küreselleşme gerçekleştirilemez. Sizlere bu eğitimi en iyi şekilde sunabilen Uzman dil Okulları ise, kendini bu konuda kanıtlamıştır. Konusunda uzman olan öğretmenleri sayesinde, en kaliteli Business İngilizcesi eğitimini sunmaktadır. konuyla ilgili detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Business İngilizceyi; ofis İngilizcesi,…

Continue Reading...

Özel Günler

Dünya Madenciler Günü

4 Aralık 2015

Dünya Madenciler günü, her yıl 4 Aralık tarihinde kutlanmakta olan, en özel ve anlamlı günlerimizden biridir. 4 Aralık tarihinin Dünya Madenciler günü olarak kabul edilmesini sağlayan olay şu şekilde gelişmiştir; Roma İmparatorluğu döneminde, babasının zulmünden kaçarak maden mağarasına sığınan Santa Barbara, burada çalışan madenciler tarafından, Azize olarak kabul edilmiştir. Santa Barbara buradaki madencileri, her türlü tehlikeden korumuştur. Bu nedenle de madenciler için çok önemli bir yere sahip olmuştur. Madencilerin koruyucu azizesi olan Santa Barbara’nın 4 Aralık günü bu mağaraya yerleşmesi ve mağarada çalışmakta olan madencileri koruyor olması nedeniyle bu tarih, önce Anadolu’da olmak üzere, sonra da Avrupa ve tüm dünyada, Dünya Madenciler Günü olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle 4 Aralık günü, madenciliğin piri olarak kabul edilen Santa Barbara’ya adanmıştır. İzmit’te yaşamış olan Santa Barbara’nın hikayesinin Anadolu’da geçmesi, 4 Aralık tarihini bizim için çok daha önemli hale getirmektedir. Madencilik, ülkemizdeki en zor ve en anlamlı mesleklerden biridir. Çünkü kömür, ülkemizin kalkınması için gerekli olan ve geçmişten beri önemini koruyan en önemli unsurdur. Bu nedenle ülkemizde pek çok ilde, Atatürk zamanında kurulan ve halen varlığını devam ettiren maden ocakları bulunur. Bunlardan en…

Continue Reading...

Dil Kursu

LYS – 5 ile İlgili Detaylar

4 Aralık 2015

Yüksek öğretim programlarına yani üniversiteye girmek isteyen öğrencilere, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, bir sınav uygulanmaktadır. Bu sınava ek olarak ise, üniversitelerin yabancı dil bölümünde okumak isteyen öğrenciler için, ilk etapta YDS ve bu sınavın devamı olarak da LYS-5 uygulanmaktadır. YGS sınavından yaklaşık 2,5 ay sonra uygulanmakta olan LYS-5, dil puanı ile öğrenci alan üniversitelere girmek isteyen adaylar katılmaktadır. LYS-5  puanı, YGS sınavından alınan puan dahil edilerek hesaplanmaktadır. Bu puanlar ise, yabancı dil ve edebiyatı, yabancı dil öğretmenlik programları, mütercim tercümanlık ve turist rehberliği gibi, üniversite bölümlerine girmek için kullanılmaktadır. LYS-5 puanı, kendi içerisinde üç ayrı bölme ayrılmakta ve bu bölümler dil1, dil2 ve dil3 şeklinde isimlendirilmektedir. Dil1 bölümü temel batı dillerini yani, İngilizce, Fransızca ve Almancayı, Dil2 İtalyanca ve İspanyolca başta olmak üzere yakın batı dillerini ve Dil3 ise, doğu ülkelerinin dillerini kapsamaktadır. LYS-5, ÖSYM tarafından belirlenmiş olan tarihlerde, 81 il merkezinde ve Lefkoşa’da yapılmaktadır. Bu sınava, YGS sınav barajını geçmiş olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile, KKTC, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Bosna Hersek ve Kırgızistan’da bulunan tüm adaylar katılabilmektedir. LYS-5, üniversitelerin yabancı dil bölümlerinde okumak isteyen öğrenciler için…

Continue Reading...

Dil Kursu

Genel İngilizce Kursu

4 Aralık 2015

İngilizce kursu, eğitimciler tarafından alınan destek ve eğitim sayesinde, İngilizce öğrenilmesi anlamına gelmektedir. İngilizce dili, gelişen dünya ülkelerine ayak uydurmamızı sağlayan en önemli dillerden biridir. Bunun nedeni İngilizcenin evrensel bir dil olarak kabul edilmesi ve tüm dünya ülkelerinde, ortak bir dil olarak kullanılmasıdır. Türkiye’de İngilizce, diğer ülkelere göre son birkaç yıldır önemli hale gelmiştir. Bunun nedeni, Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olması ve çok sayıda yabancı yatırımcıya ve yurt dışındaki öğrencilere, ev sahipliği yapmasıdır. Bununla birlikte, ülkemizin dışında kendini geliştirmek isteyen, akademik kariyer yapmak isteyen veya iş hayatında önemli yerlere gelmek isteyen kişilerin de, artık İngilizce bilmesi gerekmektedir. İngilizceyi en iyi şekilde öğrenebilmeniz içinse, destek almanız gerekir. İngilizce kursu alanında en kaliteli eğitimi veren Uzman Dil Okulları, genel İngilizce kursu sayesinde ihtiyacınız olan tüm desteği, en uygun koşullarla sağlamaktadır. Kurslarımız hakkında merak ettiğiniz her şeye, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. İngilizce, yaşam kalitesini arttırmak ve her alanda başarıyı yakalamak için oldukça önemli bir dildir. Bu nedenle İngilizcenin öneminin, herkes tarafından öğrenilmesi gerekir. Uzman Dil Okulları, İngilizce’nin ne derece önemli olduğunun bilincinde olarak, bu bilinç doğrultusunda eğitim vermektedir. Hayatımızda bu derece etkili olan İngilizcenin…

Continue Reading...

Dil Kursu

TOEFL Sınavı

4 Aralık 2015

TOEFl, test usulü olarak uygulanan ve başta Amerika ve Kanada olmak üzere, tüm dünyada kabul gören bir sınavdır. ETS adı verilen kurum tarafından hazırlanarak yapılan ve anadili İngilizce olmayan adayların, İngilizce dil bilgisi ve seviyesini ölçmek amacıyla uygulanan bu sınav, Dünya üzerinde yaklaşık 9000 kuruluş tarafından kabul görmektedir. Pek çok kişi için oldukça büyük önem taşıyan bu sınava, çeşitli amaçlarla girilmektedir. TOEFL sınavına kimler girebilir sorusunun yanıtı ise aşağıdaki gibidir; • Ülkemizde YDS sınavı dil puanı ile eşit seviyede sayılan ve kabul gören TOEFL puanı; doçentlik, yüksek lisans başvurusu ve doktora yapmak isteyen tüm adaylar • Amerika ve Kanada başta olmak üzere, yurt dışında eğitim almak isteyen öğrenciler, • Türkiye’de veya yurt dışında yer alan üniversitelerde, yüksek lisans, doktora ve lisans yapmak isteyen kişiler, • Ülkemizde İngilizce eğitim veren bütün üniversitelerin, hazırlık sınıflarından bir üst sınıfa atlamak isteyen öğrenciler, • Türkiye’de personel alımı yapan bazı kurum ve kuruluşlara, İngilizce dil seviyelerini kanıtlamak isteye kişiler, • Ülkemizde bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışıyor olup, İngilizce dil tazminatı almak isteyen personeller. TOEFL sınavı, ülkemizle birlikte, dünya üzerindeki pek çok kişi tarafından ilgi görmektedir…

Continue Reading...

Dil Kursu

YDS (Yabancı Dil Sınavı)

4 Aralık 2015

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavı olan YDS, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme kurumu tarafından, öğrencilerin, yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek için yapılmaktadır. Merkezi olarak yapılan bu sınav, geçmiş yıllarda yapılan KPDS ve ÜDS’nin birleştirilmiş halidir. 2013- 2014 yılında YDS olarak isimleri değişmiş ve birleştirilmiş olarak, ilk kez uygulanmıştır. Sınava giren adaylar için oldukça önem taşıyan YDS, hazırlanması zor bir sınavdır. Bu nedenle YDS sınavı için, konusunda oldukça iyi eğitim veren Uzman Dil Okulu’ndan destek almanız gerekir. Okulumuz modern ve teknolojik sınıfları sayesinde, en iyi YDS eğitimini sağlamaktadır. YDS ve dil okulumuzun hakkında detaylı bilgi alabilmek için www.uzmandilokullari.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İngilizce seviyenizi ölçmek amacıyla girilen bu sınava, kimlerin katılabildiği hakkında detaylı bilgi vermek gerekirse, şu şekilde bahsedilebilir; • Doçent, doktora ve sanatta yeterlilik adayları, • Yüksek lisans programlarına girebilecek olan lisan mezunları, • Lisans programlarının son sınıfında veya sondan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler, • Kamu kurumunda çalışan ve dil tazminatı almak veya yurt dışındaki bir görevde çalışmak için, yabancı dil bilgisini seviyesini ölçmek isteyen kişiler, • Herhangi bir kurumda çalışmıyor ve çalışmayı düşünmüyor olan ve yabancı dil bilgisi seviyesini…

Continue Reading...

Dil Kursu

Speaking Kursu

4 Aralık 2015

Speaking Kursu, İngilizce konuşabilme kursu olarak ifade edilebilir. Speaking; konuşma anlamına gelmektedir. Speaking İngilizce ise, İngilizce’nin ileri düzeyde konuşulabilmesi anlamını taşır. İngilizce bilen çoğu insanın en büyük sorunu, konuşamamaktır. Bu sorunun en büyük kaynağı ise, pratik yapmamaktır. Bu nedenle Uzman Dil Okulu tarafından, bu problemi çözmek amacıyla, Speaking yani İngilizce konuşabilme kursları düzenlenmektedir. Okulumuzun düzenlemiş olduğu bu kursların en büyük amacı, İngilizce düzeyini teorik olarak veya ileri düzeyde öğrenmiş olan kişilerin, konuşamama problemini ortadan kaldırmaktır. Okulumuzun tüm kurslarında genellikle, anadili İngilizce olan eğitmenler aracılığıyla eğitim verilmektedir. Kurslarımız ve eğitim sistemimiz hakkında detaylı bilgiye ulaşabilmek için www.uzmandilokullari.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Speaking kurslarımızda genel olarak, öğrenilen İngilizce’nin pratikte kullanılması, akıcılığın hızlandırılması ve konuşurken güvenin arttırılması amaçlanmaktadır. Kursumuzun amaçları, daha detaylı olarak, aşağıdaki şekilde açıklanabilmektedir; • Kelime dağarcığının genişletilmesi • Görüşlerin rahatça ifade edilebilmesi • Tartışmalara katılabilme • Eğitimi alınmış olan İngilizce’nin, aktif hale getirilmesi • İngilizce konuşurken, kendinize olan güvenin arttırılması • Konuşma pratiğinin yapılmasının sağlanması • Etkili konuşma tekniklerinin öğretilmesi • Konuşmanın akıcı ve anlaşılır hale getirilmesi • Soru sorma yeteneğinin geliştirilmesi • Soru cevaplama becerisinin geliştirilmesi • Toplantı ve konuşma…

Continue Reading...

Dil Kursu

IELTS ile İlgili Detaylar

4 Aralık 2015

IELTS; uluslararası alanda geçerliliğe sahip olan ve her yıl 2 milyondan fazla kişinin tercih etmiş olduğu, dünyanın en çok ilgi gören, İngilizce yeterlilik sınavı olarak ifade edilebilir. Bu sınav, İngilizce’nin geçerli dil olarak kullanıldığı ülkelerde eğitim almak veya çalışmak isteyen kişilerin, İngilizce dil bilgisini ölçmek amacıyla yapılmaktadır. IELTS, Türkiye’deki çok sayıda üniversite tarafından kabul edilebilen ve çok sayıda şirket ve kuruluş tarafından da, İngilizce seviyesinin doğru bir şekilde ölçüldüğünü kanıtlayan, nadir sınavlardan biridir. Akademik kariyer yapmak isteyen adaylar için de kabul edilmiş olan bu sınav, YÖK tarafında YDS’ye denk bir sınav olarak belirtilmiştir. Yılda 2 defa uygulanan YDS’den farklı olarak ise, yılda 4 kez uygulanmaktadır.   1989 yılında uygulanmaya başlanmış olan bu sınav, akademik amaçlı ve genel amaçlı olmak üzere, iki şekilde yapılmaktadır. Akademik amaçlı olarak yapılan sınav; İngilizce konuşulan bir ülkede eğitim almak veya meslekleri için gelişim sağlamak isteyen kişiler için uygulanmakta olan bir sınavdır. Genel amaçlı olarak yapılan sınav ise; staj veya göçmenlik başvuruları için gerekli olan sınavdır.   Bu sınavın temel amacı, katılımcıların İngilizce dilindeki dinleme, okuma, yazma ve konuşma bölümleri için, yeterlilik seviyelerini belirlemektir. Bu sınavda…

Continue Reading...

Özel Günler

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

4 Aralık 2015

Dünya engelliler günü, 1992 yılında 3 Aralık günü, birleşmiş milletler kararı ile Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir. Bu karar, 1993 yılının Mart ayında ise, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından, tüm dünyada engelli vatandaşların korunması, topluma kazandırılması ve haklarının tam olarak ve diğer insanlarla eşit ölçüde sağlanması amacı için çalışılması gereken bir gün olarak, tüm dünyaya duyurulmuştur. Bu tarihten itibaren ise 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir. Engelli olmak, doğuştan veya sonradan oluşan bir hastalık veya kaza sonucunda ortaya çıkan, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeterliliklerini belirli oranlarda kaybetmiş, normal yaşamanın gerekliliklerine zorunlu olarak uyamama olarak tanımlanabilmektedir. Engelli olmanın nedenleri araştırıldığında, çoğu nedenin önlenebilir olduğu ortaya çıkarılmıştır. Genetik etkenler, akraba evliliği, gebelik sırasında yaşanan hastalık, alkol ve madde kullanımı, ilaç kullanımı, beslenme bozuklukları ve radyasyona maruz kalmak gibi sorunların tamamı, önlenebilir problemlerdir. Tüm bunların sonucuna bakacak olursak engellilik bir kader değildir. Genellikle kaza sonucunda oluşmaktadır. Engellilik her alanda geliştirilecek olan koruyucu ve önleyici politikalar ile azaltılabilir. Ülkemizde özellikle son zamanlarda engelliliği önlemek ve erken tanı sağlama amacıyla pek çok yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemler şu şekilde sıralanabilir;…

Continue Reading...