Dil Kursu

Kids – TEOG ve İngilizce

9 Kasım 2015

Günümüzün gelişen teknolojik şartlarında, dış dünyadaki insanlarla bağlantı kurmak çok kolay hale gelmiştir bu nedenle hemen hemen her alanda, başarılı olabilmek ve gelişebilmek için İngilizce bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. İngilizce, dünya genelindeki insanların anlaşabileceği ortak bir dildir. Bu nedenle özellikle çocukluk çağından itibaren İngilizce bilmek ve iyi derecede kullanmak, hayatta birçok avantajı da beraberinde getirecektir. Geçmişte bu kadar önemli olmayan ya da insanlar tarafından pek önemsenmediği için öğrenilmeye gereksinim duyulmayan İngilizceyi öğrenebilmek için, çok çaba ve zaman harcayan insanların olduğu görülmektedir. İngilizceyi, belli bir yaştan öğrenmek çok zor olmakta, pek çok insan için zaman ve para kaybından öteye geçememektedir. İşte bu nedenle İngilizcenin erken yaşlarda yani çocukluk çağında öğrenilmesinin önemi büyüktür. Çünkü İngilizceyi erken yaşta öğrenmeye başlayan çocuklar;

 • Hatasız öğrenir.
 • Okul derslerindeki başarıları artar.
 • Kendine güveni artar.
 • İletişim kurarken zorlanmaz ve daha rahat davranır.
 • Farklı kültürleri anlarken çok daha rahat davranır.
 • Doğal konuşma yeteneği oldukça gelişir.
 • Kendini çok daha net ifade edebilir.
 • Dile olan hâkimiyeti artar ve bir yetişkine oranla çok daha kısa sürede İngilizce öğrenebilir.
 • Sosyalleşme eğilimi gösterir.

Bu faydalarının dışında, özellikle ilköğretim çağında İngilizce öğrenen çocukların, lisede veya üniversitede hazırlık okumalarına, doğal olarak zaman kaybetmelerine gerek kalmamaktadır. Yukarıda saydığımız nedenlerin hepsi, çocukların İngilizce öğrenmesinin ne derece önemli olduğunun bir göstergesidir. Bu nedenle İngilizce eğitimi devlet tarafından okullarda da desteklenmiştir. İlköğretim okumaya başlayan çocuklar, 4. Sınıftan itibaren İngilizce eğitimi almaya başlamaktadır. Bu da onların hayatlarının her alanında başarı sağlayabilmeleri için atılmış, en önemli adımlardan birini oluşturmaktadır.

Devlet İngilizce eğitimine verdiği önemi, 8. Sınıfın sonunda yapmış olduğu TEOG sınavı ile de ortaya koymaktadır. TEOG’da yer alan temel dersler ve İngilizce sınavları ile çocukların yetenekli olduğu alanlar belirlenmekte ve sonraki eğitimlerine bu alanlarda devam etmelerine imkân sağlanmaktadır. Peki, bu TEOG nedir? Sorusunu ise şu şekilde cevaplandırmak mümkündür;

TEOG ve İngilizce;

Açılımı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi olan TEOG, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 2013- 2014 eğitim öğretim yılından beri uygulamakta olduğu ve çocukların orta öğretime geçiş sistemini düzenleyen bir sınavdır. TEOG sınavı ile getirilen modelde, eskiden kullanılan ve tek sefer yapılan SBS kaldırılmış, 8. Sınıf öğrencileri için her iki dönemde de 6 dersten olacak olacak şekilde, yılda 12 kez sınava girmeleri sağlanmıştır. Bu sınavın öğrenciler için avantajı tek sefer yerine iki seferde yapılması ve bu sınavların ortalamasının alınmasıdır. Böylece öğrencilere, hayatlarını çizgisini belirleyebilmeleri için iki şans verilmekte ve onların en doğru şekilde yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

Bu sınavda öğrenciler sorumlu olduğu dersler ise; Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil’dir.

Görüldüğü gibi İngilizcenin önemi TEOG sınavı için de çok büyüktür. Çünkü çocuklarınızın geleceği yapılan bu sınavlar neticesinde yön bulmakta ve iyi bir lisede okuyabilmesi bu sınavların sonuçlarına bağlanmaktadır. Bu nedenle çocukların okulda öğretilenle birlikte, özel eğitim kurumlarından, İngilizce desteği alması da önemlidir. Burada önemli olan nokta çocuklarınızın için en iyi eğitimi verebilecek özel eğitim kurumlarının seçilmesidir. Bu kurumları seçerken şu noktalara dikkat etmek fayda sağlayacaktır;

 • İngilizceyi ders olmaktan çıkarıp, çeşitli aktivite ve oyunlar eşliğinde, severek öğretebilmesi,
 • Ezber usulü eğitimin yerine, iletişim temelli eğitim sağlaması,
 • Eğitim programlarının yaş gruplarına göre hazırlanması
 • Çocuklarınızın yetenek ve ilgisine göre eğitim verilmesi,
 • Yabancı eğitmenlerin derse katılması ve eğitmenlerin konusunda uzman olması.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply