Özel Günler

Dünya Madenciler Günü

4 Aralık 2015

Dünya Madenciler günü, her yıl 4 Aralık tarihinde kutlanmakta olan, en özel ve anlamlı günlerimizden biridir. 4 Aralık tarihinin Dünya Madenciler günü olarak kabul edilmesini sağlayan olay şu şekilde gelişmiştir; Roma İmparatorluğu döneminde, babasının zulmünden kaçarak maden mağarasına sığınan Santa Barbara, burada çalışan madenciler tarafından, Azize olarak kabul edilmiştir. Santa Barbara buradaki madencileri, her türlü tehlikeden korumuştur. Bu nedenle de madenciler için çok önemli bir yere sahip olmuştur. Madencilerin koruyucu azizesi olan Santa Barbara’nın 4 Aralık günü bu mağaraya yerleşmesi ve mağarada çalışmakta olan madencileri koruyor olması nedeniyle bu tarih, önce Anadolu’da olmak üzere, sonra da Avrupa ve tüm dünyada, Dünya Madenciler Günü olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle 4 Aralık günü, madenciliğin piri olarak kabul edilen Santa Barbara’ya adanmıştır. İzmit’te yaşamış olan Santa Barbara’nın hikayesinin Anadolu’da geçmesi, 4 Aralık tarihini bizim için çok daha önemli hale getirmektedir.
Madencilik, ülkemizdeki en zor ve en anlamlı mesleklerden biridir. Çünkü kömür, ülkemizin kalkınması için gerekli olan ve geçmişten beri önemini koruyan en önemli unsurdur. Bu nedenle ülkemizde pek çok ilde, Atatürk zamanında kurulan ve halen varlığını devam ettiren maden ocakları bulunur. Bunlardan en önemlisi, Zonguldak’ta bulunan maden ocağıdır. Herkesin bildiği gibi maden ocaklarında çalışmak, çok büyük bir risktir ve hayati tehlike taşımaktadır. Kömür ocaklarının yaydığı karbonmonoksit gazı, işçilerin maden ocağında çok fazla kalması durumunda, zehirlenmesine ve ölmesine neden olmaktadır. Ayrıca bu ocaklarda, kazılarak maden elde edildiği için, ocakların çökme tehlikesi bulunur.

dunya-madenciler-gunu
Geçmişte yaşadığımız pek çok maden kazası, bu olayların çok acı sonuçları olduğunu göstermiştir. Maden çökmesi, zehirli gazlar nedeniyle ölümlerin yaşanması gibi pek çok olay yaşanmış ve çok sayıda maden Mühendisi ve maden çalışanı hayatını kaybetmiştir. Bu konuyla ilgili yaşadığımız en son gelişme Soma’da yaşanan maden kazası ve burada kaybettiğimiz çok sayıda işçimiz olmuştur. Bu kaza tüm dünyanın gündemini etkilemiş ve herkesin içine ateş gibi düşmüştür. Çünkü bu kazanın nedeni, maden ocağındaki tedbirsizlikler olmuştur. Burada çalışan maden işçileri, ülkemizin kalkınması için tek ihtiyacımız olan şeyi, madeni çıkarırken, hayatını kaybetmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere, maden ocaklarında, diğer iş kollarına göre, çok daha fazla güvenlik önlemi alınması gerekir.
Tabi ki, bütün iş kolları için güvenlik önlemlerinin alınması şarttır ancak maden işçileri, çok daha riskli koşullarda çalışmaktadır. Bu nedenle maden ocaklarının çökmemesi için yada zehirli gazların ortaya çıkması durumunda gerekli önlemlerin, iş verenler tarafından alınması gerekir. Gerekli olan tüm teçhizatın tamamlanması, işçilerin can güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca devlet yetkilileri tarafından da, maden ocaklarının düzenli olarak denetlenmesi ve eksiklerinin giderilmesi sağlanmalıdır.
4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nün kutlanma amacı, maden ocağında hayatını kaybeden işçilerimizi anmak ve onurlandırmak, maden ocaklarıyla ilgili gerekli güvenlik önlemlerinin alınması konusunda işverenleri uyarmak ve bilinçlendirmek, maden kazalarının önüne geçilmesini sağlamak ve bu zor ve önemli görevli yerine getiren madencilerimizi, onurlandırmaktır. İşverenlerin en büyük görevi, maden işçilerinin bu ocaklarda çalışmadan önce, eğitilmesi ve bilinçlendirilmesini sağlamaktır. Bu eğitimler, maden kazalarını büyük ölçüde engelleyecek ve maden ocaklarından daha çok verim ve üretim alınmasını sağlayacaktır.
Maden ocakları, kurulduğu yıllardan beri, ülkemizin ekonomisinde büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde çıkarılan kömürler, ihtiyacımızı tam olarak karşılamakla beraber, çoğunlukla enerji sektöründe kullanılmaktadır. Ancak geçtiğimiz dönemlerde, siyasi ve ekonomik nedenlerden ötürü maden ocaklarındaki işçilerin büyük bir kısmı azaltılmış, alınan üretim düşürülmüş ve kömür ihtiyacımız ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bu olayın sebeplerinden biri de maden kazalarının artması olmuştur. Bunun ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkisi büyüktür. Bu nedenle, maden ocaklarındaki üretimi arttırmak için, bilinçli işçi ve işverenin olması çok önemlidir.
Madenlerin yer altından çıkarılması oldukça zor ve tehlikeli bir süreçtir. Bu madenleri, her türlü tehlike ve zorluğa karşı mücadele ederek elde eden madencilere, devletin ve toplumun büyük vefa borcu bulunmaktadır. Yeryüzünde, maden ocaklarının girişinde “selametle” ve “uğurlar ola” yazan, her vardiya başında “selametle” diye uğurlanan ve çıkışta birbirlerine “geçmiş olsun” diyen başka bir meslek yoktur. Bu nedenle bu zor görevi yerine getiren madencilerimize sahip çıkmak ve onları onurlandırmak, herkesin görevidir.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply