Dil Kursu

Çocuklar ve İngilizce

7 Kasım 2015

1960 yılından bu zamana kadar yapılan pek çok araştırma sonucunda, ikinci bir dil öğrenme yaşının 0-6 yaş arası olduğu kanıtlanmıştır. Gelişen teknolojik koşullar ve sayısız imkan sağlanması nedeniyle günümüzde, tek veya çok sayıda yabancı dil öğrenmek ve bu dilleri doğru ve akıcı bir şekilde konuşmak, hayatın çeşitli alanlarında başarılı olabilmek için, her yerde karşımıza çıkmaktadır. Pek çok alanda başarılı olabilmek için İngilizce bilmek, olmazsa olmaz şartlardandır. Dünyanın her tarafında ve özellikle Türkiye’de insanlar, İngilizce öğrenebilmek için çok büyük çaba, maddi güç ve enerji harcamaktadır. Harcanan bunca emek olmasına rağmen, halen İngilizce bilen insanların kısıtlı sayıda olması, bu emeğin boşa harcandığının en büyük kanıtı olarak gösterilmektedir. Bu sonuçların kötü olmasının en büyük nedeni ise, dil eğitimindeki kritik dönemin göz ardı edilmesidir. Bu kritik dönemde çocuklarınızı www.uzmandilokullari.com adresinden yardım alabilir ve yabancı dil kursuna gönderebilirsiniz.

İnsanlar İngilizce ile genellikle, 0-6 arası yaş döneminden sonra karşılaşmaktadır. Bu nedenle söz konusu dili öğrenmek oldukça zor bir hale gelmektedir. Çünkü dil eğitimine erken yaşta başlamak, söz konusu dilin öğrenilmesinde, en belirleyici etkendir. Özellikle çocuklar için 0-6 yaş arası dönemde İngilizce eğitimine başlamak, hayati önem taşımaktadır. Bunun nedeni, doğum anından itibaren 5 yaşına kadar geçen sürede, çocuğun beyninin çok aktif olması ve gördüğü ve duyduğu her şeyi bir kasede kaydeder gibi, kolay bir şekilde öğrenmesidir. Bu sayede, bu yaşlar arasında öğrenilen dil, otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Örneğin; ebeveynlerinden anne veya babasının yabancı dil bilmesi, çocuğun yabancı dil öğrenebilmesi için klavuz olmakta ve bu ebeveynlere sahip olan çocukların her iki dili de, anadili gibi konuşabildikleri görülmektedir.

Günümüzde en çok kullanılan ve dünya genelinde yaygın olan dil İngilizce’dir. Çocukların erken yaşlarda İngilizce öğrenebilmeleri için, ailelerin üzerine düşen bir takım görevler bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde açıklanabilir;

 • Aile içerisinde sürekli İngilizce konuşmak
 • Günlük hayatta İngilizce konuşarak, çocuğunuzun hata yaparak öğrenmesine izin vermek.
 • Eğitici oyunlar ve öğretici videolar eşliğinde, çocuğunuzla beraber İngilizce çalışmak.
 • Aile içerisinde yer alan herkesi İngilizce konuşmaya teşvik etmek.
 • İngilizce öğreten çeşitli aktivite oyunları ile çocuğunuzun İngilizce öğrenmesini ve kelimeleri rahatça ezberleyebilmesini sağlamak.

Tüm bu noktalar ışığında, çocuğunuzun İngilizce öğrenmesi çok daha kolay hale gelecektir. Bu sayede erken yaşta İngilizce öğrenen çocukların, ilerleyen dönemlerde diğer dilleri de kolay bir şekilde öğrenebildiği kanıtlanmıştır. Ayrıca erken yaşta İngilizce öğrenmenin çocuğunuz için pek çok faydası bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra www.uzmandilokullari.com ‘dan yardım almak, çocuğunuzun İngilizce öğrenmesinde büyük destekçi olacaktır.

İngilizce Öğrenmenin Çocuklar Üzerindeki Faydaları;

 • Erken yaşlarda öğrenilen İngilizce beyindeki dil gelişimini desteklemektedir. Bu sayede çocuklar 5 yaşına kadar, 5 dil öğrenebilme özelliğine sahip olurlar.
 • Erken yaşlarda İngilizce öğrenmek, telaffuz, tonlama, akıcı bir şekilde konuşma ve akılda kalıcı olma gibi özellikler sağlar.
 • Hızlı öğrenme ve çabuk kavrama gibi avantajlar sağlar.
 • Erken yaşta İngilizce eğitiminin çocuğun, bilişsel, akademik, bireysel ve sosyal gelişimine olumu etkileri bulunmaktadır.
 • Çocuklarda soyut olarak düşünme yeteneğini, tek dille öğrenim gören çocuklara göre daha çok geliştirmektedir. Bu nedenle kavram geliştirme ve değerlendirme gibi üst düzey becerilerde, öğrencilere üstünlük sağlamaktadır.
 • Erken yaşta İngilizce öğrenen çocukların diğer derslerindeki başarı oranı, tek dille eğitim gören çocuklarınkine oranla, çok daha yüksektir.
 • Yine erken yaşta dil öğrenen çocuklarda, kültürler arası farklılıkları veya benzerlikleri görme, farklı kültürlere saygı ile yaklaşma ve kendi kültürünün değerini öğrenme gibi özellikler de gelişmektedir.
 • Çocuklar İngilizce sayesinde, farklı kültürler ve toplumlardan insanlarla kolay bir şekilde iletişim kurabilmektedir.
 • İngilizce, çocukların kendilerini ifade edebilme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply