Browsing Category

Özel Günler

Özel Günler

2-9 Aralık Mevlana Haftası

8 Aralık 2015

2-9 Aralık Mevlana Haftası Bizim Mevlana olarak bildiğimiz ve tanıdığımız Mevlana Celaleddin-i Rumi, 30 Eylül 1207 tarihinde, günümüzdeki Afganistan sınırlarını içerisinde yer alan Horasan Ülkesinin Belh şehrinde dünyaya gözlerini açmıştır. Mevlana’nın babası, Bahaeddin Veled’dir ve Belh şehrinin ileri gelenlerinden olduğu için ona “bilgilerin sultanı” lakabı verilmiştir. Mevlana’nın annesi ise, Mumine Hatun’dur. Mevlana’nın Konya’ya gelişi; Mevlana tüm ailesi ve yakınlarıyla birlikte, 1212 ve 1213 yıllarında, Belh şehrinden, Moğol istilası nedeniyle kaçmış ve Anadolu’ya yerleşme kararı almıştır. Bunun üzerine ilk durakları olan Nişabur’a gelmişlerdir. Burada ünlü tasavvuf alimi olan Feriddun Attar ile birlikte kalmışlardır. Feriddun Attar, Mevlana’yı daha küçük yaşlarda iken bile, bilgi ve aklı nedeniyle çok beğenmiştir. Mevlana’nın sahip olduğu engin tasavvuf bilgisinin ilk temelleri burada atılmıştır. Mevlana ve halkının buradan sonraki durakları ise önce Bağdat, oradan Hac görevini yerine getirmek amacıyla Kabe ve oradan da Şam olmuştur. Şam ilinde bir süre kaldıktan sonra buradan da ayrılıp, Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Niğde üzerindeki yollardan geçerek, Karaman’a geldiler ve burada 7 yıl boyunca kaldılar. Mevlana burada kaldığı yıllarda iki evlilik yapmış ve bu iki evlilikten 4 erkek, 1 kız çocuğu dünyaya…

Continue Reading...

Özel Günler

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

6 Aralık 2015

5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü, Atatürk tarafından 5 Aralık 1934 tarihinde, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması nedeniyle, o tarihten bu yana kutlanmaktadır. Bu anayasa ile kadınlar, kanun önünde erkeklerle eşit haklara sahip olmuştur. Atatürk tarafından kadınlarımıza çok büyük bir armağan olan bu yasa sayesinde, Türk kadınları pek çok Avrupa ülkesinden önce siyasi haklara sahip olmuştur. Kadın haklarının sağlanması ve kadınların erkeklerle eşit hale gelmesi amacıyla geçtiğimiz dönemlerde, pek çok ülkenin mücadele verdiği görülmüştür. Özellikle Amerika ve İngiltere gibi büyük ülkelerde, bu mücadeleler çok yoğun olarak yaşanmıştır. Ülkemiz ise bu mücadeleye, pek konu olmamıştır. Çünkü Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi’nde, çeşitli yasalarla kadınlara haklar verilmiştir. Türk toplumu, kadının önemini çok daha önceden fark etmiş ve kadınlarında toplumda söz sahibi olabilmesi için, çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Atatürk, kadın haklarına batılı ülkelerden çok daha önce bir tarihte önem vermiş ve her yerde bunu savunmuştur. Atatürk devrimlerinden en önemlisi, kadınların erkekler önünde eşit seviyeye getirilmesi olmuştur. Osmanlı döneminde başlayan kadın hakları girişimleri, Türkiye Cumhuriyeti döneminde, çok daha ileri boyutlara ulaşmıştır. Bunun en büyük sebebi ise Atatürk ve onun kadın haklarına verdiği önem olmuştur.…

Continue Reading...

Özel Günler

Dünya Madenciler Günü

4 Aralık 2015

Dünya Madenciler günü, her yıl 4 Aralık tarihinde kutlanmakta olan, en özel ve anlamlı günlerimizden biridir. 4 Aralık tarihinin Dünya Madenciler günü olarak kabul edilmesini sağlayan olay şu şekilde gelişmiştir; Roma İmparatorluğu döneminde, babasının zulmünden kaçarak maden mağarasına sığınan Santa Barbara, burada çalışan madenciler tarafından, Azize olarak kabul edilmiştir. Santa Barbara buradaki madencileri, her türlü tehlikeden korumuştur. Bu nedenle de madenciler için çok önemli bir yere sahip olmuştur. Madencilerin koruyucu azizesi olan Santa Barbara’nın 4 Aralık günü bu mağaraya yerleşmesi ve mağarada çalışmakta olan madencileri koruyor olması nedeniyle bu tarih, önce Anadolu’da olmak üzere, sonra da Avrupa ve tüm dünyada, Dünya Madenciler Günü olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle 4 Aralık günü, madenciliğin piri olarak kabul edilen Santa Barbara’ya adanmıştır. İzmit’te yaşamış olan Santa Barbara’nın hikayesinin Anadolu’da geçmesi, 4 Aralık tarihini bizim için çok daha önemli hale getirmektedir. Madencilik, ülkemizdeki en zor ve en anlamlı mesleklerden biridir. Çünkü kömür, ülkemizin kalkınması için gerekli olan ve geçmişten beri önemini koruyan en önemli unsurdur. Bu nedenle ülkemizde pek çok ilde, Atatürk zamanında kurulan ve halen varlığını devam ettiren maden ocakları bulunur. Bunlardan en…

Continue Reading...

Özel Günler

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

4 Aralık 2015

Dünya engelliler günü, 1992 yılında 3 Aralık günü, birleşmiş milletler kararı ile Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir. Bu karar, 1993 yılının Mart ayında ise, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından, tüm dünyada engelli vatandaşların korunması, topluma kazandırılması ve haklarının tam olarak ve diğer insanlarla eşit ölçüde sağlanması amacı için çalışılması gereken bir gün olarak, tüm dünyaya duyurulmuştur. Bu tarihten itibaren ise 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir. Engelli olmak, doğuştan veya sonradan oluşan bir hastalık veya kaza sonucunda ortaya çıkan, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeterliliklerini belirli oranlarda kaybetmiş, normal yaşamanın gerekliliklerine zorunlu olarak uyamama olarak tanımlanabilmektedir. Engelli olmanın nedenleri araştırıldığında, çoğu nedenin önlenebilir olduğu ortaya çıkarılmıştır. Genetik etkenler, akraba evliliği, gebelik sırasında yaşanan hastalık, alkol ve madde kullanımı, ilaç kullanımı, beslenme bozuklukları ve radyasyona maruz kalmak gibi sorunların tamamı, önlenebilir problemlerdir. Tüm bunların sonucuna bakacak olursak engellilik bir kader değildir. Genellikle kaza sonucunda oluşmaktadır. Engellilik her alanda geliştirilecek olan koruyucu ve önleyici politikalar ile azaltılabilir. Ülkemizde özellikle son zamanlarda engelliliği önlemek ve erken tanı sağlama amacıyla pek çok yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemler şu şekilde sıralanabilir;…

Continue Reading...

Özel Günler

1 Aralık Dünya AIDS Günü

3 Aralık 2015

Türkçe olarak ifade edilirse, bağışıklık yetmezliği sorunu olarak nitelendirilen AIDS, HIV adı verilen mikrobun neden olduğu, kan yoluyla ve cinsel ilişki sırasında bulaşabilen bir hastalıktır. Bu virüs vücuda girdiğinde, hastalığa karşı direnç göstermemizi sağlayan bağışıklık sistemimiz çöker. Bu sayede herhangi bir hastalığa yakalanma riskimiz oldukça artar ve en basit hastalık olan grip bile, vücudumuzda çok büyük tahribatlara yol açabilir. Hem kadında hem de erkekte görülebilen bir hastalık olan AIDS, her yaş grubunda ortaya çıkabilmektedir. AIDS virüsü vücuda girdikten sonra, hastalık görülmez. Bunun dışında, virüsle ilgili herhangi bir şikayet yada bulguya rastalanmz. Bu virüs, kan testleri yardımıyla bulunabilmektedir. Bu virüs sinsi bir mikroptur ve vücuda girdikten yaklaşık 10-12 yıl sonra görülebilmektedir. AIDS hastaları için ölüm kaçınılmaz bir sondur, çünkü kolay kolay tedavi edilemez. AIDS hastalığı ilk olarak ABD’de görülmüştür. Türkiye’deise 1985 yılında ortaya çıkmıştır. Sağlık bakanlığının ortalama verilerine göre, günümüzde AİDS hastası olan yaklaşık 1300 kişi bulunmaktadır. Bu virüsün ülkemizde en çok görüldüğü iller ise Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük şehirler ve turistik yerlerdir. Bu virüsün ülkemizdeki en yaygın bulaşma sebebi, korunmasız cinsel ilişkidir. Bu hastalığa yakalananların yaklaşık…

Continue Reading...

Özel Günler

Dünyada Öğretmenler Günü

27 Kasım 2015

Bu özel ve anlamlı tarih, öğretmenlik mesleğini yapan kişilerin, çeşitli etkinliklerin yapılması suretiyle onurlandırıldıkları gün, olarak ifade edilebilir. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı ve özel olan gün, bize Atatürk’ün bıraktığı miraslardan biridir. 24 Kasım 1928 günü Mustafa Kemal Atatürk, Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği unvanını kabul etmiştir. Bu nedenle her yıl 24 Kasım’da, öğretmenler günü kutlamaları yapılmaktadır. Dünya genelinde ise bu tarih farklıdır. 1994 yılından beri pek çok ülkede öğretmenler günü 5 Ekim olarak kutlanmaktadır. Bunun nedeni ise, 5 Ekim 1966 tarihinde Paris’te gerçekleşen, Öğretmenlerin Statüsü Hükümetler Arası Özel Konferansı’nın sonucunda, UNESCO temsilcilerinin aracılığı ile Öğretmenler Statüsü Tavsiyesi’nin kabul edilmiş olmasıdır. Okul tatil günlerine ve kendi kültür ve tarih özelliklerine göre öğretmenler günü, farklı ülkelerde, farklı tarihlerde kutlanabilmektedir. Örneğin; 12 Arap ülkesinde her yıl 28 Şubat günü, öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Bu günün tatil olup olmaması ise, ülkesine göre değişmektedir. Buna göre öğretmenler gününün hangi ülkelerde ve hangi tarihlerde kutlanıldığına bir göz atalım; Azerbaycan; Bu ülkede her yıl 5 Ekim, öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Avustralya; UNESCO tarafından belirlenmiş olan 5 Ekim tarihinde genellikle, Avustralya’da okullar tatil…

Continue Reading...