Özel Günler

2-9 Aralık Mevlana Haftası

8 Aralık 2015

2-9 Aralık Mevlana Haftası

Bizim Mevlana olarak bildiğimiz ve tanıdığımız Mevlana Celaleddin-i Rumi, 30 Eylül 1207 tarihinde, günümüzdeki Afganistan sınırlarını içerisinde yer alan Horasan Ülkesinin Belh şehrinde dünyaya gözlerini açmıştır. Mevlana’nın babası, Bahaeddin Veled’dir ve Belh şehrinin ileri gelenlerinden olduğu için ona “bilgilerin sultanı” lakabı verilmiştir. Mevlana’nın annesi ise, Mumine Hatun’dur.

Mevlana’nın Konya’ya gelişi;

Mevlana tüm ailesi ve yakınlarıyla birlikte, 1212 ve 1213 yıllarında, Belh şehrinden, Moğol istilası nedeniyle kaçmış ve Anadolu’ya yerleşme kararı almıştır. Bunun üzerine ilk durakları olan Nişabur’a gelmişlerdir. Burada ünlü tasavvuf alimi olan Feriddun Attar ile birlikte kalmışlardır. Feriddun Attar, Mevlana’yı daha küçük yaşlarda iken bile, bilgi ve aklı nedeniyle çok beğenmiştir. Mevlana’nın sahip olduğu engin tasavvuf bilgisinin ilk temelleri burada atılmıştır. Mevlana ve halkının buradan sonraki durakları ise önce Bağdat, oradan Hac görevini yerine getirmek amacıyla Kabe ve oradan da Şam olmuştur. Şam ilinde bir süre kaldıktan sonra buradan da ayrılıp, Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Niğde üzerindeki yollardan geçerek, Karaman’a geldiler ve burada 7 yıl boyunca kaldılar. Mevlana burada kaldığı yıllarda iki evlilik yapmış ve bu iki evlilikten 4 erkek, 1 kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Bu yıllarda Anadolu’nun büyü bir kısmı Selçuklu egemenliği altındadır ve başkent, Konya olarak seçilmiştir. Bu nedenle Konya, sanat eserleri ile donatılmış ve pek çok ilim adamı ve sanatkarla dolup taşmıştır.

O dönemdeki Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad’dır ve Mevlana’nın babasını Koya’ya davet etmiştir. Bu davetin üzerine Konya’ya gelen Mevlana ve ailesi, Sultanın kendilerine tahsis ettiği medreseye yerleşmişlerdir. Mevlana’nın babası Bahaeddin Veled, 1231 yılında Konya’da vefat etmiştir. Bunun  üzerine halen müze olarak kullanılan, Selçuklu Sarayının Gül Bahçesi’ne defnedilmiştir. Bu olaydan sonra Mevlana kendi halkı tarafından öncü seçilmiştir ve babasının yerini almıştır. Tüm halk artık onun etrafında toplanmıştır. Bu sayede Mevlana, büyük bir ilim ve din alimi olmuştur.

bb
Mevlana, hayatı boyunca yapmış olduğu evrensel öğretileri nedeniyle, tüm dünya tarafından tanınmış olan bir alimdir. Mevlana her dilden, her renkten ve her dinden insanı kucaklaşmış ve bu düşüncesini “Ne olursan ol gel” diyerek belirtmiştir. Anadolu’nun en önemli manevi mimarlarındandır ve sevginin, barışın ve hoşgörünün temsilcisidir. Mevlana akıl, bilgi ve ilim için yaşamış ve bu üç olguyu, tüm insanlara anlatmaya çalışmıştır. Bu nedenle herkes tarafından tanınmakta ve sevilmektedir. Herkese öncü olarak kabul edilen Mevlana, tasavvuf ile de tanınmaktadır. Tasavvuf müziğini ve dinini en iyi şekilde aktaran Mevlana’nın Allah’a olan aşkı, herkes tarafından bilinmektedir.

İnsanlığa bu kadar büyük katkısı olan Mevlana, 17 Aralık 1273 tarihinde, Pazar günü hayata gözlerini yummuştur. Mevlana’nın öldüğü gün, yeniden doğuş günü olarak kabul edilmiştir. Bunun nedeni Mevlana’nın, öldüğü zaman Allah’ına kavuşacağını düşünmesidir. Bu nedenle Mevlana’nın ölüm gününe, gelin gecesi veya düğün günü anlamına gelen Şeb-i Aruz adı verilmiştir.

Öldükten sonra arkasından ağıt yakılmasını ve kimsenin üzülmesini istemeyen Mevlana, vasiyeti ile akıllara kazınmıştır. Herkesi derinden etkileyen bu vasiyeti ise şöyle dile getirmiştir; “Size, gizlide ve açıkta Allah’tan korkmayı, az konuşmayı, az yemeyi, az uyumayı, isyan ve günahları terk etmeyi, az konuşmayı, namaz kılmayı, oruç tutmayı, sürekli olarak şehvet terk etmeyi, bütün yaratıklardan gelen cefaya karşı dayanıklı olmayı, aptal ve cahillerle oturmamayı, güzel davranışlı ve olgun kişilerle birlikte bulunmayı vasiyet ediyorum. İnsanların en hayırlısı, insana yararı olanıdır. Sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır olanıdır.”

Bu vasiyetin arkasından her yıl, 2-9 Aralık tarihleri arası Mevlana Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu kutlamanın yapılma amacı, Mevlana’nın ünlü ve anlamlı sözlerini herkese anlatmak, onu onurlandırmak, en güzel şekilde anmak ve bıraktığı miras ve değerlerine sahip çıkmaktır. Mevlana’yı anma haftasında, Konya başta olmak üzere tüm illerimizde, çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin en çok dikkat çekeni ise Semazenler gösterileridir. Semazen gösterilerindeki her bir hareketin ve kıyafetin, bir anlamı vardır. Semazenlerin sağ eli göğe, sol eli de yere bakmaktadır. Bunun anlamı sağ elin Hak’tan yani Allah’tan aldığı ve sol elin halka verdiğidir. Mevlana Haftası, bütün şehirlerimizde, coşku ile kutlanmaktadır.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply